جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

ویدیو

مصاحبه با دکتر مهدی برزویی و دکتر علی ناصرحجتی در زمینه انتخاب مشاور کسب و کار
کسب و کار

مصاحبه با دکتر مهدی برزویی و دکتر علی ناصرحجتی در زمینه انتخاب مشاور کسب و کار

گفت و گوی تفصیلی دکتر مهدی برزویی، صاحب امتیاز پایگاه خبری دکتر آبی و مدیرعامل موسسه اقیانوس آبی و دکتر

مصاحبه با دکتر مهدی برزویی و دکتر علی ناصرحجتی در زمینه انتخاب مشاور کسب و کار خواندن نوشته »

پیمایش به بالا