وضعیت نرمال و عادی تمام شد.

به عصر آشفتگی خوش آمدید!

درباره من

در دنیای امروز، چالش کسب و کارها در زمینه‌ی حفظ بقا، افزایش فروش، سودآوری، توسعه و رقابت بر کسی پوشیده نیست.سرعت بالای علم و تغییرات مداوم در زمینه‌ی مارکتینگ، برندینگ، دیجیتال مارکتینگ و استراتژی‌های مدیریت و فروش، صاحبین کسب و کارها را دچار سردرگمی کرده است. بمباران مداوم اطلاعات منجر به نگرانی در مورد از دست دادن کنترل اوضاع و شرایط در مدیران و صاحبین کسب و کارها شده است ؛ چرا که مدل‌های تجاری و استراتژی‌هایی که در طول زمان موفقیت خود را ثابت کرده‌اند، به سرعت در حال از بین رفتن هستند.

من علی ناصرحجتی، به عنوان مشاوره کسب و کار و برندینگ بیش از شانزده سال با مشتریان در سراسر جهان کار کرده‌ام و به کسب و کارها کمک کردم تا به چالش‌ها و نیازهایشان در مسیر رسیدن به اهدافشان پاسخ دهند. 

از آنجایی که هر پروژه متفاوت است؛  اما همه‌ی آن‌ها در نیاز به اقدام قاطع، آگاهانه و فوری مشترک هستند، بنابراین کنارتان هستم تا مطمئن شوم کاری که انجام می‌دهیم کاملاً با دیدگاه، ارزش و فرمول موفقیت، استراتژی‌ها و چشم‌انداز سازمان شما یکپارچه بوده و همخوانی دارد.

درباره من

در دنیای امروز، چالش کسب و کارها در زمینه‌ی حفظ بقا، افزایش فروش، سودآوری، توسعه و رقابت بر کسی پوشیده نیست.سرعت بالای علم و تغییرات مداوم در زمینه‌ی مارکتینگ، برندینگ، دیجیتال مارکتینگ و استراتژی‌های مدیریت و فروش، صاحبین کسب و کارها را دچار سردرگمی کرده است. بمباران مداوم اطلاعات منجر به نگرانی در مورد از دست دادن کنترل اوضاع و شرایط در مدیران و صاحبین کسب و کارها شده است ؛ چرا که مدل‌های تجاری و استراتژی‌هایی که در طول زمان موفقیت خود را ثابت کرده‌اند، به سرعت در حال از بین رفتن هستند.

من علی ناصرحجتی، به عنوان مشاوره کسب و کار و برندینگ بیش از شانزده سال با مشتریان در سراسر جهان کار کرده‌ام و به کسب و کارها کمک کردم تا به چالش‌ها و نیازهایشان در مسیر رسیدن به اهدافشان پاسخ دهند. 

از آنجایی که هر پروژه متفاوت است ؛  اما همه‌ی آنها در نیاز به اقدام قاطع، آگاهانه و فوری مشترک هستند، بنابراین کنارتان با شما کار می‌کنم تا مطمئن شوم کاری که انجام می‌دهیم کاملاً با دیدگاه، ارزش و فرمول موفقیت، استراتژی‌ها و چشم‌انداز سازمان شما یکپارچه بوده و همخوانی دارد.

هدف من

من در جایگاه مشاور کسب و کار ، به دنبال ارائه چشم‌انداز بهتر از وضعیت و چالش‌های شرکت‌ها و مهم‌تر از همه، ایجاد بینش عمیق‌تر و آگاهی دادن در مورد رهبری، ساختار سازمانی،  اهداف واقع‌گرایانه و قابل دسترس با ارائه مشاوره‌های تخصصی و شخصی‌سازی شده برای کسب و کار شما بر اساس نیازتان هستم. 

محرک‌های اقتصادی جدید، سرعت تولید و تغییر دانش و شرایط کسب و کار در دنیا چالش بسیار جدی و قابل تامل است. بنابراین توصیه می‌کنم بیاموزید چگونه با تدوین استراتژی بازاریابی و فروش متناسب با نیاز و شرایط فعلی کسب و کارتان و اقتصاد، عارضه‌یابی و آموزش سازمانی به موقع ریسک کرده و از فرصت‌های سرمایه‌گذاری استفاده کنید و خطرات را کاهش دهید.

هدف من

من در جایگاه مشاور کسب و کار ، به دنبال ارائه چشم‌انداز بهتر از وضعیت و چالش‌های شرکت‌ها و مهم‌تر از همه، ایجاد بینش عمیق‌تر و آگاهی دادن در مورد رهبری، ساختار سازمانی،  اهداف واقع‌گرایانه و قابل دسترس با ارائه مشاوره‌های تخصصی و شخصی‌سازی شده برای کسب و کار شما بر اساس نیازتان هستم. 

محرک‌های اقتصادی جدید، سرعت تولید و تغییر دانش و شرایط کسب و کار در دنیا چالش بسیار جدی و قابل تامل است. بنابراین توصیه می‌کنم بیاموزید چگونه با تدوین استراتژی بازاریابی و فروش متناسب با نیاز و شرایط فعلی کسب و کارتان و اقتصاد، عارضه‌یابی و آموزش سازمانی به موقع ریسک کرده و از فرصت‌های سرمایه‌گذاری استفاده کنید و خطرات را کاهش دهید.

ماموریت من

ماموریت من به عنوان مشاور کسب و کار و برندینگ کمک به شما در درک قدرت دیجیتال مارکتینگ، دیجیتال برندینگ و مشاوره‌های کسب و کار تخصصی و شخصی‌سازی شده و راه‌اندازی کمپین‌های بازاریابی و تبلیغات در فضای دیجیتالی است، تا با تدوین استراتژی، عارضه‌یابی و آموزش‌های سازمانی با حضور موثر در فضای کسب و کارتان از رقبایتان پیشی بگیرید و سطح کسب و کارتان را ارتقا دهید.

ماموریت من

ماموریت من به عنوان مشاور کسب و کار و برندینگ کمک به شما در درک قدرت دیجیتال مارکتینگ، دیجیتال برندینگ و مشاوره‌های کسب و کار تخصصی و شخصی‌سازی شده و راه‌اندازی کمپین‌های بازاریابی و تبلیغات در فضای دیجیتالی است، تا با تدوین استراتژی، عارضه‌یابی و آموزش‌های سازمانی با حضور موثر در فضای کسب و کارتان از رقبایتان پیشی بگیرید و سطح کسب و کارتان را ارتقا دهید.

برای راه‌حل‌های ساده و موثر به من مراجعه کنید.