ضرورت های دیجیتالی شدن کسب و کارها

ضرورت های دیجیتالی شدن کسب و کارها

 عصر دیجیتالی شدن

کسب‌وکارها در سراسر جهان شروع به استقبال از پیشرفت‌ها در فناوری‌های Big Data و هوش مصنوعی برای بهبود فرآیندهای تجاری خود و ساده‌سازی گردش کار خود کرده‌اند.

با این حال، علی‌رغم این واقعیت، طبق یک مطالعه تحقیقاتی جهانی که توسط Workday انجام شده است، حدود نیمی از شرکت‌های خدمات حرفه‌ای موافق هستند که شاخص های کلیدی عملکرد آنها هنوز بازتابی از عصر دیجیتالی نیست که ما اکنون در آن فعالیت می‌کنیم.

با در نظر گرفتن این موضوع، در ویدیوی امروز، قصد دارم نکاتی را به اشتراک بگذارم تا به شما در دیجیتالی کردن فرآیندهای کسب و کار و توسعه فرهنگ دیجیتال سازنده در کسب و کارتان کمک کند.

همچنین، برخی از مزایای دیجیتالی شدن را به اشتراک خواهم گذاشت تا به شما کمک کنم بفهمید چرا این تحول برای مشاغلی که در سال 2024 فعالیت می‌کنند، بسیار مهم است .

برای مشاوره در زمینه دیجیتالی شدن کسب و کارتان با من تماس بگیرید.