جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

 

لایک و فالوور یا تعامل و اینگیجمنت رسانه‌های اجتماعی می‌توانند فضای گیج‌کننده‌ای باشند، به‌ویژه زمانی که صحبت از درک معیارهای همراه آن می‌شود. اگر از رسانه‌های اجتماعی برای کسب و کار یا برند شخصی خود استفاده می‌کنید، مهم است که تفاوت بین لایک‌ها، فالوورها، دسترسی، برداشت‌ها و تعامل را درک کنید.   درک تفاوت بین لایک‌ها، فالوورها، دسترسی، برداشت‌ها و تعامل برای ارزیابی عملکرد رسانه‌های اجتماعی شما بسیار مهم است؛ چرا که هر معیار جنبه متفاوتی از مخاطبان و محتوای شما را اندازه‌گیری و کار می‌کنند تا دیدی جامع از استراتژی رسانه‌های اجتماعی شما ارائه دهند.  با ردیابی این معیارها در طول زمان، می‌توانید حضور خود را در رسانه‌های اجتماعی بهینه کنید و به اهداف رسانه‌های اجتماعی خود برسید.

پیمایش به بالا