جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

نرخ بازگشت سرمایه ROI چه جوری محاسبه کنیم؟

نرخ بازگشت سرمایهROI خوب چیست؟ پاسخ یکسانی ندارد.
– برای این‌که بفهمید بازدهی شما چگونه افزایش می‌یابد، باید تصویری جامع از دست‌اندازها و خطرات در طول مسیر داشته و آگاه باشید که وقتی در مورد سرمایه‌گذاری صحبت می‌کنید.

به این معنی است که تصویر بزرگ و همه احتمالات درازمدت پیش‌روی خود را بر اساس آخرین اخبار و حرکات بازار مدنظر قرار دادید.

– همیشه قبل از تصمیم گیری در مورد سرمایه‌گذاری به دنبال مشاوره حرفه‌ای باشید. با تنوع بخشیدن به پرتفوی خود در دارایی‌های مختلف و نگهداری آن دارایی‌ها در دوره‌های بحرانی، بازده سرمایه‌گذاری خود را بر اساس ریسک‌هایی که مایل به انجام آن هستید، بهینه کنید.

 

پیمایش به بالا