جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

ایجاد مزیت رقابتی از طریق DM

مزیت رقابتی شامل مجموعه عوامل یا توانمندی هایی است که همواره شرکت را به نشان دادن عملکردی بهتر از رقبا قادر می سازد. به عبارتی، مزیت رقابتی عامل یا ترکیبی از عواملی است که در یک محیط رقابتی سازمان را بسیار موفق تر از سایر سازمان ها می نماید و رقبا نمی توانند به راحتی از آن تقلید کنند.

بنابراین برای دستیابی به مزیت رقابتی، یک سازمان هم باید به موقعیت خارجی خود توجه کند و هم توانمندی های داخلی را مورد توجه قرار دهد.

فهرستی از مزیت رقابتی کسب و کار خود تهیه کنید و اگر در این زمینه سوال یا نیاز به مشاوره و آگاهی بیشتر داشتید، با من تماس بگیرید.

پیمایش به بالا