جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

قانون 5W2H

  • تکنیک 5W2H یک روش مفید برای تعریف هر مشکلی اعم از احمقانه، ساده و فوق‌العاده قدرتمند است. از این تکنیک برای درک مخاطبان هدف، اهداف و محدودیت‌های خود استفاده کنید.

چارچوب 5W2H ابزار ارزشمندی است که می‌تواند به کشف اطلاعات حیاتی و هدایت فرآیند طراحی شما با تمرکز بر جنبه‌های کلیدی کمک کند. این به شما قدرت می‌دهد تا تصمیمات آگاهانه بگیرید و راه‌حل هایی ایجاد کنید که واقعاً با افرادی که برای آنها طراحی می‌کنید، طنین‌انداز شود.اهداف خاص و محدوده پروژه خود را در نظر بگیرید تا تعیین کنید کدام چارچوب با اهداف شما هماهنگی بیشتری دارد.

پیمایش به بالا