خدمات آموزشی

برگزاری دوره های دیجیتال مارکتینگ و دیجیتال برندینگ

با پیشرفت فن آوری و افزایش کسب و کارهایی که وارد فضای دیجیتال شده اند و همچنین برای بهبود روش ها و استفاده بهینه از استراتژی های مختلف بازاریابی دیجیتال و بهره وری از قدرت برندسازی در فضای دیجیتال، بسیاری از افراد و مدیران کسب و کارها  مشتاق دریافت آموزش های تخصصی برای خود یا پرسنل مجموعه کاریشان می باشند. مسلما یکی از بهترین راههای افزایش دانش و مهارت ، آموزش های تخصصی است. قرار گرفتن کارکنان و افراد در معرض آموزش های مرتبط و مداوم می تواند به شرکت ها در بهبود عملکرد و افزایش نتایج کمک کند. برنامه های آموزشی  به کارمندان کمک می کند تا با  پیشرفت در مهارت خود بتوانند با تغییرات مختلف در صنعت تطبیق یابند .

  این پیشرفت ها به طور مثبتی بر بهره وری کارمندان و در نهایت در موفقیت کسب و کار  تأثیر می گذارد و منجر به افزایش سودآوری یک سازمان یا مجموعه کاری می شود. در راستای ارتقا سطح آموزشی در دنیای بازاریابی دیجیتال و برندسازی دیجیتال با ارائه انواع پکیج ها و دوره های آموزشی تخصصی و شخصی سازی شده دیجیتال مارکیتنگ و دیجیتال برندینگ مناسب با کسب و کار و پرسنل شما از قبیل موارد زیر در کنار شما خواهم بود:

  ۱۹. بازاریابی در شبکه های اجتماعی

  ۲۰. بازاریابی توسط موتور جستجوی گوگل

  ۲۱. تجزیه و تحلیل دادهها توسط گوگل

  ۲۲. تبلیغات محتوایی همسان، بنری و کلیکی

  ۲۳. افزایش نرخ بازدید و افزایش نرخ تبدیل

  ۲۴. ایمیل مارکتینگ

  ۲۵. کمپین بازگرداندن مشتریان از دست رفته

  ۲۶. فروش در دوران سخت

  ۲۷. رهبری تیم های فروش

  ۱۰. طراحی، تحلیل و بهینه سازی وب سایت

  ۱۱. مدیریت مشتریان آنلاین

  ۱۲. برندسازی در فضای دیجیتال

  ۱۳. داده کاوی در بازاریابی دیجیتال

  ۱۴. داده کاوی در بازاریابی دیجیتال

  ۱۵. هوش تجاری در بازاریابی دیجیتال

  ۱۶. اصول و روش های تصمیم سازی برای مشتری در بازاریابی دیجیتال

  ۱۷. ابزارهای هوشمند توسعه بازاریابی دیجیتال

  ۱۸. بازاریابی محتوایی در دیجیتال مارکتینگ

  ۱. مبانی بازاریابی اینترنتی

  ۲. استراتژی برنامه دیجیتال مارکتینگ

  ۳. استراتژی بازارهای و برندینگ دیجیتال

  ۴. مدیریت بازاریابی دیجیتال و ابزارهای آن

  ۵. تفکر به زبان بازاریابی دیجیتال

  ۶. تحقیقات بازاریابی و تبلیغات دیجیتال

  ۷. کمپین بازاریابی و تبلیغات دیجیتال

  ۸. مدیریت ارتباطات یکپارچه بازاریابی

  ۹. برنامه ریزی در رسانه های دیجیتال

  این پیشرفت ها به طور مثبتی بر بهره وری کارمندان و در نهایت در موفقیت کسب و کار  تأثیر می گذارد و منجر به افزایش سودآوری یک سازمان یا مجموعه کاری می شود. در راستای ارتقا سطح آموزشی در دنیای بازاریابی دیجیتال و برندسازی دیجیتال با ارائه انواع پکیج ها و دوره های آموزشی تخصصی و شخصی سازی شده دیجیتال مارکیتنگ و دیجیتال برندینگ مناسب با کسب و کار و پرسنل شما از قبیل موارد زیر در کنار شما خواهم بود:

  1. مبانی بازاریابی اینترنتی
  2. استراتژی برنامه دیجیتال مارکتینگ
  3. استراتژی بازارهای و برندینگ دیجیتال
  4. مدیریت بازاریابی دیجیتال و ابزارهای آن
  5. تفکر به زبان بازاریابی دیجیتال
  6. تحقیقات بازاریابی و تبلیغات دیجیتال
  7. کمپین بازاریابی و تبلیغات دیجیتال
  8. مدیریت ارتباطات یکپارچه بازاریابی
  9. برنامه ریزی در رسانه های دیجیتال
  10. طراحی، تحلیل و بهینه سازی وب سایت
  11. مدیریت مشتریان آنلاین
  12. برندسازی در فضای دیجیتال
  13. داده کاوی در بازاریابی دیجیتال
  14. داده کاوی در بازاریابی دیجیتال
  15. هوش تجاری در بازاریابی دیجیتال
  16. اصول و روش های تصمیم سازی برای مشتری در بازاریابی دیجیتال
  17. ابزارهای هوشمند توسعه بازاریابی دیجیتال
  18. بازاریابی محتوایی در دیجیتال مارکتینگ
  19. بازاریابی در شبکه های اجتماعی
  20. بازاریابی توسط موتور جستجوی گوگل
  21. تجزیه و تحلیل دادهها توسط گوگل
  22. تبلیغات محتوایی همسان، بنری و کلیکی
  23. افزایش نرخ بازدید و افزایش نرخ تبدیل
  24. ایمیل مارکتینگ
  25. کمپین بازگرداندن مشتریان از دست رفته
  26. فروش در دوران سخت
  27. رهبری تیم های فروش

  دوره های آموزشی در سطوح فردی، گروهی یا سازمانی بصورت کاملا تخصصی و اجرایی ارائه خواهند شد.