شاخص‌های کلیدی عملکردKPI را چگونه محاسبه کنم؟

شاخص کلیدی عملکرد KPI

ما در دوران دیوانه‌وری هستیم! برای رقابتی ماندن وا اط مارکتینگمینان از موفقیت، اندازه‌گیری KPI های مناسب نظیر زمان استخدام، سرعت در بهره‌وری، کیفیت استخدام، گردش مالی، رشد سالانه، حاشیه سود، تبلیغات، ترافیک وب‌سایت، حفظ کارمندان و غیره بسیار مهم است.

 در یک الگوی تجاری دائماً در حال تغییر، تقویت KPIهای استاندارد با چارچوب‌های معیارهای نسل بعدی ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است؛ چرا که ما رسماً در عصر نسل بعدی KPI-ing هستیم و این به معنای متمایل شدن به مواردی مانند:

 • تعریف مجدد معنای موفقیت در زمینه‌های اصلی کسب و کار 

• اندازه‌گیری آنچه قبلاً غیرقابل اندازه‌گیری بود 

• شناسایی اقدامات و رفتارهای روزانه تیم‌های جدید 

• و شاید از همه مهمتر بررسی و به‌کارگیری مداوم چارچوب‌های KPI جدید 

– آیا آماده هستید تا سال 2024 را به سال برتری تجاری خود تبدیل کنید؟ پس به اندازه‌گیری و بهینه‌سازی ادامه دهید تا شاهد شکوفایی سازمان خود باشید. اگر به‌دنبال گام‌های عملی برای بهبود KPI خود هستید؟ امروز با من تماس بگیرید.