مشاوره دیجیتال مارکتینگ

ارائه واجرای پکیج های مشاوره تخصصی و شخصی سازی شده

در دنیای امروز تنها با برنامه ریزی هدفمند و اجرای بهینه برنامه ها می توان خواسته ها و نیازهای بیشمار مشتریان را پاسخگو بود. از همین رو امروزه، استفاده از بستر اینترنت و ورود به بازاریابی دیجیتال می تواند برنامه ای مناسب در جهت دست یابی کسب و کار ها به اهداف کوتاه مدت و بلند مدت باشد. با استفاده از دیجیتال مارکتینگ سازمان ها می توانند جایگاه بهتر و پررنگ تری در بازار نسبت به رقبای خود کسب کنند. در دنیای پر رقابت امروزی همراه با رشد ابزارهای اینترنتی و توسعه و نفوذ فضای مجازی در ابعاد مختلف زندگی مردم، اهمیت و قدرت دیجیتال مارکتینگ بر کسی پوشیده نیست. تفاوتی ندارد صاحب کسب‌وکار کوچک یا بزرگی باشید، کسب و کار شما استارت آپ باشد یا یک کسب و کار سنتی، اهمیت جذب مشتری و گسترش بازار برای رونق تجارت، موضوعی است که همیشه یکی از مهمترین دغدغه های شغلی شما به حساب می آید.

  در دنیای امروز با تخصصی شدن امور جزئی تجارت و کسب و کارها، متخصصان و افراد کاربلدی مانند مشاوران مالی، مشاوران حقوقی و یا مشاوران روانشناسی در کسب‌وکارها وجود دارند تا جنبه‌های مختلف کسب‌وکار شما را تحلیل کرده و آن را توسعه دهند. در این میان باتوجه به اهمیت حضور در فضای دیجیتال، حضور مشاور دیجیتال مارکتینگ نیز در کنار کسب و کار شما امری ضروری است. دیجیتال مارکتینگ، ابزاری است که صاحبان کسب و کارها می توانند با استفاده از آن اقدام به برنامه ریزی و اجرای فعالیت های بازاریابی ، تبلیغ خدمات و محصولات خود در محیطی با مخاطبین بسیار زیاد بدون محدودیت زمانی و مکانی نمایند. در واقع در دیجیتال مارکتینگ با کمک ابزار های دیجیتالی می توان در دنیای پر مخاطب اینترنت و فضای مجازی که امروزه به شدت گسترش یافته است، خدمات و محصولات را به بهترین نحو ممکن ارائه نمود و مشتریان بیشتری را جذب کرد. باتوجه به گستردگی فعالیت ها و گاهی تخصصی بودن آنها حضور یک مشاور دیجیتال مارکتینگ به شما کمک میکند در مدت زمان مناسب، بهره وری حداکثری را داشته باشید.

  در این راستا با ارائه انواع پکیج های مشاوره ای تخصصی و مشاوره های کلینیکی شخصی سازی شده در زمینه دیجیتال مارکتینگ در کنار شما و کسب و کار شما خواهم بود تا نتایج شگفت انگیزی را رقم بزنیم.

  مشاوره های کلینیکی دیجیتال مارکتینگ در موارد زیر ارائه می شود :

  ۶. تعیین استراتژی و طراحی برنامه های ترویج فروش و ارتباطات یکپارچه بازاریابی در فضای دیجیتال

  ۷. طراحی،تدوین،برنامه ریزی و اجرای انواع کمپین های عملیاتی دیجیتال مارکتینگ و فیدبک گیری کمپین ها

  ۸. ارائه و پیاده سازی روشهای اجرایی جهت افزایش نرخ بازگشت سرمایه در فضای دیجیتال

  ۹. ارائه اصول عملیاتی خلق تجربه بهتر مشتریان در فضای دیجیتال جهت افزایش نرخ وفاداری

  ۱۰. تدوین، طراحی و برنامه ریزی فعالیت در تمامی شبکه های اجتماعی جهت جذب مشتریان جدید و افزایش تعامل در فضای دیجیتال

  ۱۱. تدوین برنامه کامل و جامع بودجه بندی فعالیت های دیجیتال مارکتینگ

  ۱.تدوین استراتژی های موفق و عملیاتی بر اساس الگوها و مدل های بروز جهت فعالیت در فضای دیجیتال

  ۲. تحلیل و آنالیز وضعیت موجود، تصمیم گیری، تعیین موقعیت و برنامه ریزی عملیاتی رشد در فضای دیجیتال

  ۳. تعیین مکانیزم هدف گذاری کسب و کار و مارکتینگ و تعیین شاخص های کلیدی عملکرد جهت فعالیت بهینه در فضای دیجیتال

  ۴. طراحی، اجرا و نظارت بر پیاده سازی برنامه جامع دیجیتال مارکتینگ و استفاده از انواع ابزارهای دیجیتال جهت رشد و پویایی کسب و کار

  ۵. افزایش فروش به کمک تکنیک های نوین و برنامه ریزی فروش با استفاده از دیجیتال مارکتینگ

  در دنیای امروز با تخصصی شدن امور جزئی تجارت و کسب و کارها، متخصصان و افراد کاربلدی مانند مشاوران مالی، مشاوران حقوقی و یا مشاوران روانشناسی در کسب‌وکارها وجود دارند تا جنبه‌های مختلف کسب‌وکار شما را تحلیل کرده و آن را توسعه دهند. در این میان باتوجه به اهمیت حضور در فضای دیجیتال، حضور مشاور دیجیتال مارکتینگ نیز در کنار کسب و کار شما امری ضروری است. دیجیتال مارکتینگ، ابزاری است که صاحبان کسب و کارها می توانند با استفاده از آن اقدام به برنامه ریزی و اجرای فعالیت های بازاریابی ، تبلیغ خدمات و محصولات خود در محیطی با مخاطبین بسیار زیاد بدون محدودیت زمانی و مکانی نمایند. در واقع در دیجیتال مارکتینگ با کمک ابزار های دیجیتالی می توان در دنیای پر مخاطب اینترنت و فضای مجازی که امروزه به شدت گسترش یافته است، خدمات و محصولات را به بهترین نحو ممکن ارائه نمود و مشتریان بیشتری را جذب کرد. باتوجه به گستردگی فعالیت ها و گاهی تخصصی بودن آنها حضور یک مشاور دیجیتال مارکتینگ به شما کمک میکند در مدت زمان مناسب، بهره وری حداکثری را داشته باشید.

  در این راستا با ارائه انواع پکیج های مشاوره ای تخصصی و مشاوره های کلینیکی شخصی سازی شده در زمینه دیجیتال مارکتینگ در کنار شما و کسب و کار شما خواهم بود تا نتایج شگفت انگیزی را رقم بزنیم.

  مشاوره های کلینیکی دیجیتال مارکتینگ در موارد زیر ارائه می شود :

  1. تدوین استراتژی های موفق و عملیاتی بر اساس الگوها و مدل های بروز جهت فعالیت در فضای دیجیتال
  2. تحلیل و آنالیز وضعیت موجود، تصمیم گیری، تعیین موقعیت و برنامه ریزی عملیاتی رشد در فضای دیجیتال
  3. تعیین مکانیزم هدف گذاری کسب و کار و مارکتینگ و تعیین شاخص های کلیدی عملکرد جهت فعالیت بهینه در فضای دیجیتال
  4. طراحی، اجرا و نظارت بر پیاده سازی برنامه جامع دیجیتال مارکتینگ و استفاده از انواع ابزارهای دیجیتال جهت رشد و پویایی کسب و کار
  5. افزایش فروش به کمک تکنیک های نوین و برنامه ریزی فروش با استفاده از دیجیتال مارکتینگ
  6. تعیین استراتژی و طراحی برنامه های ترویج فروش و ارتباطات یکپارچه بازاریابی در فضای دیجیتال
  7. طراحی،تدوین،برنامه ریزی و اجرای انواع کمپین های عملیاتی دیجیتال مارکتینگ و فیدبک گیری کمپین ها
  8. ارائه و پیاده سازی روشهای اجرایی جهت افزایش نرخ بازگشت سرمایه در فضای دیجیتال
  9. ارائه اصول عملیاتی خلق تجربه بهتر مشتریان در فضای دیجیتال جهت افزایش نرخ وفاداری
  10. تدوین، طراحی و برنامه ریزی فعالیت در تمامی شبکه های اجتماعی جهت جذب مشتریان جدید و افزایش تعامل در فضای دیجیتال
  11. تدوین برنامه کامل و جامع بودجه بندی فعالیت های دیجیتال مارکتینگ

  پکیج های مشاوره و مشاوره های کلینیکی در سطوح فردی، گروهی یا سازمانی بصورت کاملا تخصصی و اجرایی ارائه خواهند شد.