عارضه یابی دیجیتال

آنالیز و تحلیل تخصصی و حرفه ای تمامی فعالیت های فضای دیجیتال

عارضه یابی فعالیت های بازاریابی دیجیتال و دیجیتال برندینگ و همچنین تهیه و تدوین برنامه جامع بازاریابی دیجیتال جهت کاهش عارضه های اجرایی از جمله دغدغه های بسیاری از کسب و کارهاست. فضای دیجیتال اکنون به عرصه‌ی قدرتمندی برای افزایش آگاهی از برند، جذب مخاطبین جدید و متنوع، حضور در بازارهای بزرگ جهانی و افزایش فروش تبدیل شده است. اما متاسفانه برخی کسب و کارها علیرغم صرف هزینه های زمانی و مالی چشمگیر در این زمینه، نتایج موفقیت آمیزی را کسب نمی کنند. علت این امر، عارضه های متفاوتی است که در طراحی، برنامه ریزی، اجرا و یا مدیریت فعالیت های دیجیتال وجود دارد.

  در دنیای دیجیتال باتوجه به دسترسی به انواع ابزارهای تخصصی و همچنین با کمک بهره وری از حجم عظیم داده های موجود می توان بصورت بسیار تخصصی و داده محور عارضه های موجود را شناسایی و برای رفع آنها اقدام کرد. عارضه یابی دیجیتالی به شما کمک میکند تا با بررسی و آنالیز دقیق و حرفه‌ای فعالیت های بازاریابی دیجیتالی خود، نکات درست و نادرست عملکردها را مشخص کرده و  با تغییر، تداوم یا بهبود آن‌ها بتوانید به عملکرد بهتری نسبت به قبل و رقبای خود دست یابید.

  در راستای عارضه یابی فعالیت های فضای دیجیتال شما موارد زیر ارائه می شود :

  • تحلیل عمیق و گسترده شرایط کنونی حضور کسب و کار شما در فضای دیجیتال و تدوین و تعیین استراتژی های رشد و بهبود فعالیت ها
  • مقایسه فعالیت های بازاریابی و برندسازی دیجیتالی شما در مقایسه با رقبا و ارائه راهکارهای پیشی گرفتن از رقبا
  • یافتن عناصر کلیدی که منجر به از دست رفتن مشتریان و کاهش فروش شما شده اند و برنامه ریزی راهکارهای خلاقانه
  • بررسی، آنالیز و تحلیل تخصصی و داده محور وبسایت ، شبکه های اجتماعی شما و مقایسه نتایج با رقبا جهت بهبود فعالیت ها
  • بررسی کمپین های دیجیتال شما و علل عدم موفقیت، ارائه راهکارهای افزایش موفقیت
  • بررسی فعالیت های پشتیبانی و ردگیری شما و معرفی استراتژی های مناسب

  در دنیای دیجیتال باتوجه به دسترسی به انواع ابزارهای تخصصی و همچنین با کمک بهره وری از حجم عظیم داده های موجود می توان بصورت بسیار تخصصی و داده محور عارضه های موجود را شناسایی و برای رفع آنها اقدام کرد. عارضه یابی دیجیتالی به شما کمک میکند تا با بررسی و آنالیز دقیق و حرفه‌ای فعالیت های بازاریابی دیجیتالی خود، نکات درست و نادرست عملکردها را مشخص کرده و  با تغییر، تداوم یا بهبود آن‌ها بتوانید به عملکرد بهتری نسبت به قبل و رقبای خود دست یابید.

  در راستای عارضه یابی فعالیت های فضای دیجیتال شما موارد زیر ارائه می شود :

  • تحلیل عمیق و گسترده شرایط کنونی حضور کسب و کار شما در فضای دیجیتال و تدوین و تعیین استراتژی های رشد و بهبود فعالیت ها
  • مقایسه فعالیت های بازاریابی و برندسازی دیجیتالی شما در مقایسه با رقبا و ارائه راهکارهای پیشی گرفتن از رقبا
  • یافتن عناصر کلیدی که منجر به از دست رفتن مشتریان و کاهش فروش شما شده اند و برنامه ریزی راهکارهای خلاقانه
  • بررسی، آنالیز و تحلیل تخصصی و داده محور وبسایت ، شبکه های اجتماعی شما و مقایسه نتایج با رقبا جهت بهبود فعالیت ها
  • بررسی کمپین های دیجیتال شما و علل عدم موفقیت، ارائه راهکارهای افزایش موفقیت
  • بررسی فعالیت های پشتیبانی و ردگیری شما و معرفی استراتژی های مناسب