تقویم محتوا

تقویم محتوا

اگر در حال حاضر از تقویم بازاریابی محتوا استفاده نمی‌کنید، نحوه عملکرد تیم بازاریابی شما را به شدت متحول می‌کند و نتایج شما را به‌طور چشمگیری بهبود می‌بخشد. از همه مهمتر، ساختن آن نیازی به زمان زیاد یا هزینه زیادی ندارد. 

چند دقیقه از وقت خود را به من بدهید و من شما را با اصول اولیه آشنا خواهم کرد تا بتوانید، فوراً شروع به ایجاد تقویم محتوای خود کنید.