مشاوره کسب و کار از حرف تا عمل

گفت و گوی تفصیلی دکتر مهدی برزویی، صاحب امتیاز پایگاه خبری دکتر آبی و مدیرعامل موسسه اقیانوس آبی و دکتر علی ناصرحجتی، مشاور کسب و کار و برندینگ
با موضوعیت: مشاوره کسب و کار؛ از حرف تا عمل
در این گفت و گو به تحلیل این حرفه، ضرورت توجه و شناخت مدیران عامل و صاحبین کسب و کارها درباره بکارگیری مشاوران خبره و حرفه ای و فرصت ها و تهدیدها پرداخته شده است.