۵ نکته مهم بازاریابی دیجیتال که در سال ۲۰۲۲ به آنها نیاز خواهید داشت

5 نکته مهم بازاریابی دیجیتال که در سال 2022 به آنها نیاز خواهید داشت

۵ نکته مهم بازاریابی دیجیتال که در سال ۲۰۲۲ به آنها نیاز خواهید داشت

۵ نکته مهم بازاریابی دیجیتال که در سال ۲۰۲۲ به آنها نیاز خواهید داشت 700 500 علی ناصرحجتی

زمان حاضر یکی از بهترین فرصت هایی است که میتوانیددر اون به کارهایی که تاکنون انجام دادید نگاه کنین و ایده های قدیمی خودتان را بهبود ببخشید. من دکترعلی ناصرحجتی هستم و دراین پادکست درباره ۵ نکته مهم بازاریابی دیجیتال که در سال ۲۰۲۲ به آنها نیاز خواهید داشت با شما گفتگو میکنم.