۵ روش استفاده از اتوماسیون بازاریابی در میکرومومنت

5 روش استفاده از اتوماسیون بازاریابی در میکرومومنت

۵ روش استفاده از اتوماسیون بازاریابی در میکرومومنت

۵ روش استفاده از اتوماسیون بازاریابی در میکرومومنت 700 500 علی ناصرحجتی

کاربران را در لحظات خاص به دام بیندازید! میکرومونت‌ها یا لحظات خاص به زمانی گفته می‌شود که کاربر در آستانه اقدام به عمل مورد نظر شما بوده و بیشترین پتانسیل برای اجرای درخواست‌های شما را دارد. حال چگونه می‌توانیم به وسیله اتوماسیون بازاریابی، کاربران را در میکرومومنت‌ها شکار کنیم؟ در این پادکست دکترعلی ناصرحجتی به ۵ روش استفاده از اتوماسیون بازاریابی در میکرومومنت با شما گفتگو خواهند کرد