۲۶ پیش بینی برای بازاریابی رسانه های اجتماعی در سال ۲۰۲۲

26 پیش بینی برای بازاریابی رسانه های اجتماعی در سال 2022

۲۶ پیش بینی برای بازاریابی رسانه های اجتماعی در سال ۲۰۲۲

۲۶ پیش بینی برای بازاریابی رسانه های اجتماعی در سال ۲۰۲۲ 700 500 دکتر علی ناصرحجتی

ما به سرعت به پایان یک سال مختل شده ی دیگر از کووید ۱۹ نزدیک میشویم درحالی بسیاری از دیدن سال ۲۰۲۲ و با بازگشت به حالت عادی خوشحال خواهند شد ما هنوز راه زیادی در پیش داریم. دراین پادکست من دکترعلی ناصرحجتی به ۲۶ پیش بینی برای بازاریابی رسانه های اجتماعی در سال ۲۰۲۲ خواهم پرداخت.