کمپین‌های تبلیغاتی سودآور گوگل

سودآور گوگل

کمپین‌های تبلیغاتی سودآور گوگل

کمپین‌های تبلیغاتی سودآور گوگل 1400 1000 دکتر علی ناصرحجتی

تبلیغات گوگل به عنوان یکی از حیاتی ترین کانال‌های تبلیغاتی برای کسب و کارها به شمار می‌رود که میزان ترافیک قابل توجهی را به شما بازگردانده و به رشد مجموعه شما کمک می‌کند. در این پادکست دکتر علی ناصرحجتی درباره راه اندازی کمپین‌های تبلیغاتی سودآور گوگل در سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ صحبت می‌کند