چیستی و چرایی استراتژی تمایز

25-چیستی و چرایی استراتژی تمایز

چیستی و چرایی استراتژی تمایز

چیستی و چرایی استراتژی تمایز 700 500 دکتر علی ناصرحجتی

همانطور که میدانید انتخاب استراتژی مناسب برای مدیران کسب و کار همواره از اهمیت حداکثری بهره مند بوده اینکه بدونیم استراتژی چیست چگونه بهترین استراتژی ها را برای خودمان انتخاب کنیم و مواردی شبیه به این میتواند تاثیرات کلی بر روند کسب و کار ما بگذارد در این پادکست دکترعلی ناصرحجتی به این موضوع خواهد پرداخت که استراتژی تمایز چیست چرا اهمیت دارد و چگونه میتوانیم آن را به درستی طراحی کنیم؟