چگونگی خودکارسازی و بهینه سازی استراتژی های حفظ مشتری

چگونگی خودکارسازی و بهینه سازی استراتژی های حفظ مشتری

چگونگی خودکارسازی و بهینه سازی استراتژی های حفظ مشتری

چگونگی خودکارسازی و بهینه سازی استراتژی های حفظ مشتری 700 500 علی ناصرحجتی

همواره استراتژی های حفظ مشتری برای صاحبان کسب و کار اهمیت دارد همواره این سوال در ذهن مدیران و صاحبان کسب و کارهاست که چگونه باید استراتژی های حفظ مشتری را خودکارکنیم و آن را بهبود ببخشیم در این پادکست دکترعلی ناصرحجتی این سوال را به شما پاسخ خواهند داد