چشم انداز بازاریابی از طریق ایجاد محتوای ارزشمند و تجربیات مناسب برای مشتریان

چشم انداز بازاریابی از طریق ایجاد محتوای ارزشمند و تجربیات مناسب برای مشتریان

چشم انداز بازاریابی از طریق ایجاد محتوای ارزشمند و تجربیات مناسب برای مشتریان

چشم انداز بازاریابی از طریق ایجاد محتوای ارزشمند و تجربیات مناسب برای مشتریان 700 500 علی ناصرحجتی

چشم انداز بازاریابی از طریق ایجاد محتوای ارزشمند و تجربیات مناسب برای مشتریان

ارتباطات بازاریابی ادغام شده، بازاریابی راهبردی، مبتنی بر همکاری و تبلیغاتی است که مخاطبان هدف گذاری شده پیغام برند را به شکل نامتناقص و متقاعدکننده از طریق انواع مختلفی از کانالهای بازاریابی به روش ادغام شده دریافت می کنند که خریدار را از طریق فرآیند تصمیم گیری تحریک می کند. در پایه ترین سطح، ارتباطات بازاریابی ادغام شده کمک می کند تا اطمینان حاصل شود که بازاریاب ها تمام کانالهای در دسترس را بکار می برند که پویش بازاریابی و پیغام رسانی برند راتقویت می کند برای رسیدن به مخاطبان هدف یا شخصیت های خریدار.برای کمک به توسعه راهبرد ارتباطات بازاریابی ادغام شده، بکاربردن این ۴ مرحله برای ایجاد و پیاده سازی یک راهبرد بازاریابی ادغام شده و منسجم را در نظر بگیرید و برای موفقیت شروع به کارکنید.

شناسایی روش های مختلف ارتباطات بازاریابی

به عنوان قسمتی از راهبرد بازاریابی ادغام شده ، تعیین روش های مختلف ارتباطات بازاریابی که شما می خواهید به عنوان قسمتی از برنامه برای گرفتن حداکثر امتیاز به کاربرید امری ضروری و حتمی است. در نظر بگیرید مخاطب هدف خود را و اینکه چگونه آنها می خواهند اطلاعات را دریافت کنند، حقایق را جمع آوری نمایند و تحقیق روی مسئله ای که آنها سعی در حل آن دارند را انجام دهند. از آنجا ، تعیین کنید که چه کانالهایی بیشترین ارتباط را برای پویش خاص شما دارند . بعضی از مثالها عبارتند از:

بازاریابی محتوا

محتوای خود را قابل دسترس و آنلاین (برخط) روی وبلاگ، فیلم بازاریابی، محتوای برجسته (قبل از یک بخشی از وبگاه که قابل دسترسی است بوسیله فشردن لینک پیوند در یک صفحه وب دیگر برای گرفتن اطلاعات) ، پنجره های بازشو و محتوای وبگاههای پویا و فعال بسازید برای کمک به محتوای شما که پتانسیل خریدار دارد و دانستن در مورد شما حتی قبل از شروع فرآیند تصمیم گیری.

بازاریابی با ایمیل

از ایمیل برای دوباره درگیر کردن مخاطبین حال حاضر شما از طریق محتوای مفید و منحصر به فرد. همیشه تماس های در حال حاضرتان را در نظر بگیرید و اینکه چگونه شما می توانید آنها را دوباره با محتوایتان درگیر کنید. همیشه درباره ایجاد مسیرهای جدید نمی باشد اما اغلب اوقات بیشترین تاثیر تلاش های بازاریابی شما از دریافت محتوای درست در زمان درست برای مشترکین در حال حاضر شما ایجاد می شود. در سایت ” مطالعه موردی مفید”در باره اینکه شما چگونه می توانید رشد بازاریابی را تحریک نمایید و تاثیر بسیار زیاد آن را از طریق بازاریابی با ایمیل ببینید.

بازاریابی با رسانه اجتماعی

رسانه های جمعی درها را برای ساختن ارتباطات، توسعه دادن آگاهی در مورد برند، ساختن پویش های بازاریابی دیجیتال باز میگذارد. وقتی با بازاریابی با ایمیل و بازاریابی محتوا ترکیب شود پویش های بازاریابی دیجیتال با استفاده از رسانه جمعی می تواند به درستی نتایج استثنایی را بوسیله اتصال با مخاطب هدف در یک برنامه ای که به صورت منظم روی آن وقت صرف می کنند را ایجاد کند.در این سایت یکی دیگر از مطالعه موردی درباره ایجاد مسیر محرک و نتایج محتوا از طریق رسانه جمعی وجود دارد.

توسعه برنامه ارتباط بازاریابی

وقتی که شما کانالهای بازاریابی را تعیین کردیدکه با مخاطب تان می رود که طنین انداز شود، درست زمانی است که یک برنامه جامع برای اجرا روی ابتکار عمل بازاریابی تان باید توسعه یابد. برای انجام اینکار شما لازم دارید که به سه گزینه اولیه تمرکز کنید: مخاطب: شخصیت خریدار را برای هر روش بازاریابی تعیین کنید. برای مثال، اگر یکی از شخصیت های شما نسلی باشد که بین ۱۹۴۶ الی ۱۹۶۴ بدنیا آمده است برای آن بازاریابی با ایمیل و فیس بوک را در نظر بگیرید. اگر شخصیت شما در قرن ۲۱ بزرگسال جوان بود، پیغام زدن و اینستاگرام را انتخاب کنید. شخصیت شما تعیین خواهد کرد که چه کانالی شما برای مشغول شدن با آنها بکار می برید نه برعکس.

محتوا: محتوایی که با مخاطب شما بیشترین تاثیر را می گذارد تعریف کنید. به عنوان مثال : اگر شما سعی کردید که تماسهای جدید برای پایگاه داده ایجاد کنید شما ممکن خواهد بود که اولین مرحله از فرآیند خریدن را پیشنهاد دهید مانند مشترک شدن یک خبر نامه یادانلود کردن چک لیست در سایت شما. نکته حرفه ای : شما حتی می توانید آن را به عنوان فرم پنجره باز شوداشته باشید که وقتی مردم از سایت شما خارج می شوند نشان داده شود. این به شما یک راه آخر را برای تماس با آنها می دهد. شما غافلگیر خواهید شدکه اینها چگونه کار می کنند. من یک تغییر را تا ۱۷% دوی فرم های داخل پنجره باز شو دیده ام. اگر شما می بینید که یک محصول یا خدمت ویژه که پیشنهاد می دهید چرخه فروش عمومی آن در حدود ۹۰ روز است، شما از نامزد دریافت ایمیلتان بخواهید که با این قالب زمانی تراز گردد. داده های در دسترس را بکاربرید تا بهترین تصمیم را بر پایه مخاطب خود بگیرید و اینکه چند وقت آنها با برند شما مشغول می شوند.

۳. فهمیدن فرآیند تصمیم گیری مشتری

بفهمید که چه چیزی باعث می شود مشتری ها تصمیم به خرید کالا و محصول شوند و سپس کشف کشف کنید که چرا آنها تصمیم دارند از شماخرید کنند. چیزی که اینجا مهم است فهمیدن مسئله ای است که شما می خواهید برای آنها حل کنید، و چگونه به آنها در این مسیر تصمیم گیری کمک می کنید. شما مشاهده می کنید که بعضی از مشتریان از فرایندهای تصمیم گیری تمدید شده استفاده می کنند، اما دیگران سطح های پایینی از درگیری را برای گرفتن تصمیمات محدود شده، جزئی و خودجوش به کار می برند. اگر آن یک آیتمی از مصرف کننده باشد که نقطه پایین قیمت را داشته باشد، قالب زمانی شما کوتاهتر خواهد بود. اگر شما در حال فروش یک نرم افزار B2B هستید. احتمالا احتمالا طولانی تر است بخاطر تعداد افرادی که درگیرشده اند. بیشتر تصمیمات مشتری از یک الگوی پایه پیروی می کند در حالیکه در یک موقعیت مخصوص در گیر شده اند که می تواند در فروش تاثیر داشته باشد.  این فرآیند تصمیم گیری نامیده می شود آنچه در ادامه می آید یک مثالی است که فرآیند را نشان می دهد.

  • آنها یک مسئله را تشخیص می دهند.
  • آنها برای اطلاعات جستجو می کنند.
  • آنها محصولات و خدماتی که می تواند مسئله را حل کند شناسایی می کند.
  •  آنها انتخاب می کنند که کدام جایگزین را می خواهند بخرند.
  • آنها ارزیابی می کنند تجربیات بعد از فروش را

شرکت هایی که طبیعت پیچیده رفتار وتصمیم گیری مشتری را می توانند بفهمند می توانند اثربخشی ارتباطات بازاریابی اشان را با مناسب کردن و درخورکردن پیغامشان برای فرآیند تصمیم گیری مخاطبانشان می توانند تقویت کنند.

۴. پیاده سازی برنامه ارتباطات بازاریابی شما

اکنون زمان است که برنامه تان را پیاده سازی کنید و نتایج را ببینید. در اینجا چند مرحله برای کمک به شما در راه انجام دادن آن آورده ایم.

تقویم: مطمئن باشید که شما از یک تقویم برای دانستن اینکه کدام محتوا در چه زمانی و در چه کانالی برای مشتری ارسال شده است استفاده می کنید . این به شما کمک می کند که اقلام پویش خود را سازمان دهید و با مشتریان در محل مناسب زمان مناسب در مسیر تصمیم گیریشان ارتباط برقرار کنند.

نرم افزار اتوماسیون: برای اینکه این کار را در اندازه مناسب برای حل مسئله انجام دهید شما نیاز دارید بعضی از انواع نرم افزار اتوماسیون بازاریابی که با مدیریت منابع مشتری هم تراز است بنابراین شما می توانید تمام فرآیند فروش را ببینید. با بکاربردن نرم افزار برای کمک به شما برای پیاده سازی برنامه تان، شما بطور موثر می توانید به مخاطب خود برسید و پیغام ادغام شده، یکپارچه و نامتناقص را به آنها در انواع گوناگونی از کانالها با سهولت ارائه دهید. اگر شما نیاز به کمک برای ارزیابی راه حلهای نرم افزار دارید، اینجا را کلیک کنید تا یک ارزیابی تعریف آمیز از MarTech را زمان بندی کنید.

تحلیل: برای کمک به ایجاد راهبرد ارتباطات بازاریابی جامع و موفق، بررسی و نظارت احتیاجات چشم اندازهایتان را ادامه دهید و روی توانایی محصول و خدمات خود تمرکز کنید که مسائل شما را حل می کند و هیجان مخاطب را ایجاد می کنند. شما این کار را می توانید از طریق به عهده گرفتن نظارت با پویش خود، سرعت های باز کردن ایمیل، سرعت های کلیک کردن و برهم کنش های اجتماعی، درخواست ها برای صحبت با فروشندگان و در نهایت با معاملات بسته شده انجام دهید. اینجا یک مقاله مفید در وبلاگ در مورد تحلیل و تجزیه بازاریابی که مشتریان را با محتوا و تجربیات ارزشمند که با آنها مناسب است جذب می کند است برای اینکه کار را شروع کنید.

در بالای گرایش ها و تمایلات قرار گیرید: همیشه در بالای منحنی قرار گیرید برای یافتن راه های جدیدی برای متفاوت ساختن راهبرد ارتباطات بازاریابیتان از رقبایتان، بنابراین تلاشهای ارتباطی شما مربوط می شود با ارزش برند شما.دائما ابزارهای جدید و تکنیک های معرفی شده برای صنعت بازاریابی وجود دارد. مطمئن باشید که شما می دانید چه چیزی به راهبرد ارتباطات بازاریابی ادغام شده شما ارزش اضافه می کند که شما بتوانید ابزارها و راهبردهای جدید که ممکن است با مخاطب هدف شما هم تراز باشد امتحان کنید.

همانطور که می بینید، ارتباطات بازاریابی ادغام شده پیچیده است. نیاز دارد که نه تنها در مورد کانالهایی که شما برای بدست آوردن حداکثر امتیاز بکار می برید اما برای مخاطب هدف، محتوا، هم آهنگی، تکنولوژی و رد یابی برای اطمینان از اینکه پویش های شما به درستی موفق هستند و درآمد ایجاد می کنند بکار می رود. آیا شما به دنبال توسعه و پیاده سازی یک راهبرد ارتباطات بازاریابی ادغام شده برای سازمانتان هستید. اگر چنین است، اینجا را کلیک کنید برای مشاوره بازاریابی ادغام شده تعریف آمیز برنامه زمانبندی ارائه گردد. ما در مورد شخصیت شما، اهداف پویش و بحث می کنیم و پیشنهاداتی که اطمینان بدهد شما با پویش ادغام شده بعدیتان موفق خواهید بود.