چرا بازاریابی دیجیتال برای کسب وکارهای کوچک مهم است؟

چرا بازاریابی دیجیتال برای کسب وکارهای کوچک مهم است

چرا بازاریابی دیجیتال برای کسب وکارهای کوچک مهم است؟

چرا بازاریابی دیجیتال برای کسب وکارهای کوچک مهم است؟ 1400 1000 دکتر علی ناصرحجتی

زمانی که کسب و کار کوچکی شروع به کار می کند تمرکزاغلب بر این است که چگونه اولین مشتری هارو جذب کند چرا که ممکن است به شیوه های سنتی تبلیغات مثل تبلیغات چاپی ،ارسال کوپن تخفیف یا حتی تبلیغات در فضای باز هم متکی باشند درحالی که این استراتژی ممکن است سود کمی از تجارت را برای انها به ارمغان بیاورد.