چالش ها و فرصت های بازاریابی دیجیتال

چالش ها و فرصت های بازاریابی دیجیتال

چالش ها و فرصت های بازاریابی دیجیتال

چالش ها و فرصت های بازاریابی دیجیتال 700 500 علی ناصرحجتی

در بازاریابی دیجیتال هر جا که موفقیتی وجود دارد همیشه با مجموعه ای از چالش های بازاریابی دیجیتال همراه است صنعت بازاریابی دیجیتال در ۵ سال گذشته رشد فوق العاده ای داشته علاقه مندان و شرکت های جوان به دنبال فرصت های بیشتری برای رشد در این زمینه بوده اند تا به حال به این فکر کرده اید که چالش های بازاریابی دیجیتال چگونه هستند؟ در این پادکست دکترعلی ناصرحجتی درباره چالش ها و فرصت های بازارابی دیجیتال که لازم است همه ی شما درباره ی آنها بدانید با شما صحبت خواهند کرد.