نرخ کلیک ارگانیک

ارگانیک

نرخ کلیک ارگانیک

نرخ کلیک ارگانیک 700 500 دکتر علی ناصرحجتی

در این پادکست دکترعلی ناصرحجتی درباره نرخ کلیک ارگانیک یا CTR و هفت راه برای بهبود آن با شما صحبت خواهند کرد.این یک پادکست تخصصی و بسیار ارزشمند است کسانی که در زمینه وبسایت، سئو و در زمینه بهبود فرآیند بازاریابی دیجیتال علاقه فعالیت موثرتری هستند بسیار کارا است لطفا تا انتهای پادکست همراه ما باشید.