نحوه ی ایجاد سرنخ های ارگانیک با استفاده از رسانه های اجتماعی

نحوه ی ایجاد سرنخ های ارگانیک با استفاده از رسانه های اجتماعی

نحوه ی ایجاد سرنخ های ارگانیک با استفاده از رسانه های اجتماعی

نحوه ی ایجاد سرنخ های ارگانیک با استفاده از رسانه های اجتماعی 700 500 دکتر علی ناصرحجتی

حتما برای شما این سوال مهم در فضای بازاریابی دیجیتال وجود دارد که ما چگونه می توانیم با استفاده از رسانه های اجتماعی سرنخ های ارگانیک ایجاد کنیم که کاملا مطابق با کسب و کار ما هستند و با استفاده از سرنخ های بدست آمده بتوانیم قیف بازاریابی خودمان را به نحوی پر کنیم که بهترین نتایج به عنوان Conversion Rate از آنها بدست آید. در این پادکست دکترعلی ناصرحجتی درباره نحوه ی ایجاد سرنخ های ارگانیک با استفاده از رسانه های اجتماعی با شما صحبت خواهند کرد.