نحوه ی استفاده از ماتریس بوستون

نحوه ی استفاده از ماتریس بوستون

نحوه ی استفاده از ماتریس بوستون

نحوه ی استفاده از ماتریس بوستون 700 500 علی ناصرحجتی

ماتریس گروه مشاوران بوستون یا BCG برای کمک به برنامه ریزی استراتژی بلند مدت طراحی شده در واقع این ماتریس به کسب و کارها کمکم میکند تا با بررسی پورتفولیوی محصولات فرصت های رشد خودشان را پیدا کنند تا بتوانند تصمیم گیری بهتری درباره این موضوع بگیرند که در چه زمینه های سرمایه گذاری کنند. در این پادکست من دکترعلی ناصرحجتی درباره ی نحوه ی استفاده ماتریس بوستون یا ماتریس BCG با شما گفتگوخواهم کرد .