مهارت ها

 • طراحی و پیاده سازی کمپین های تبلیغاتی
 • تدوین انواع مدل های کسب و کار محلی
 • توسعه کسب و کارهای خرد، کوچک و متوسط
 • تدوین استراتژی های تبلیغاتی نفوذ در بازار
 • طراحی الگوهای کارا برای مخاطبین هدف
 • تحقیقات بازار و بررسی مدل های مناسب بازاریابی
 • عملیاتی و اجرایی کردن کمپین های مستقل و تکمیلی
 • تدوین برنامه های بازاریابی
 • پیاده سازی و اجرای کمپین های دیتاماینینگ و دیتامایندینگ
 • برگزاری انواع کلاس ها و دوره های مرتبط با کسب و کارهای خرد و متوسط و ارائه راهکارهای تبلیغاتی موثر برای هر یک از آنها در حوزه دیجیتال مارکتینگ
 • تدوین و پیاده سازی کمپین های برندینگ،شخصیت برند و هویت برند
 • ارائه راهکارهای اختصاصی بازگرداندن مشتریان از دست رفته