سوابق تدریس

 • تدریس دوره های مرتبط با بازاریابی و فروش:
 • مدیریت کسب و کار
 • اصول و فنون مذاکره
 • مدیریت ارتباط با مشتری
 • مهارت های فروش موفق
 • بازاریابی تلفنی
 • فروش حضوری
 • مدیریت زمان
 • ادبیات تبلیغ
 • مدیریت نگرش
 • آمیخته بازاریابی
 • انیاگرام در فروش
 • زبان بدن در فروش
 • اصول و مبانی فروش حرفه ای
 • پیروزی در فروش های پیچیده
 • طراحی کمپین های تبلیغاتی
 • تئوری های کاربردی فروش موفق
 • برنامه ریزی رسانه های تبلیغاتی
 • کمپین بازگرداندن مشتریان از دست رفته
 • تدریس دوره های مرتبط با حوزه فناوری اطلاعات