تحصیلات

  • Postdoc on emerging field of nanotechnology
  • PH.D on Nanoscale System Design Option, University of Alberta, Canada
  • دکترای کامپیوتر با گرایش مدیریت آی تی
  • فوق لیسانس کامپیوتر با گرایش برنامه نویسی
  • لیسانس برق با گرایش الکترونیک
  • دوره های بلندمدت مدون در حوزه بازاریابی و فروش
  • تحصیلات روانشناسی عمومی و بالینی