مزیت رقابتی برای افزایش فروش

25 - مزیت رقابتی برای افزایش فروش -

مزیت رقابتی برای افزایش فروش

مزیت رقابتی برای افزایش فروش 700 500 دکتر علی ناصرحجتی

برای اینکه کسب و کار شما بتواند در محیط رقابتی امروزی به بقای خودش ادامه دهد باید محصول یا خدمات فوق العاده ای را به مشتریان ارائه دهد به نحوی که ارزش بیشتری را به آنها اضافه کند و همچنین از استراتژی های بازاریابی پیچیده و مبتنی بر داده یا از برنامه بازاریابی قدرتمندی مثل چیزی که در ادامه پادکست به آن اشاره خواهیم کرد تبعیت کند در این پادکست دکترعلی ناصرحجتی در خصوص مزیت رقابتی برای افزایش فروش با شما گفتگو خواهند کرد.