مراحل ایجاد نقشه جایگاه یابی بازار

مراحل ایجاد نقشه جایگاه یابی بازار

مراحل ایجاد نقشه جایگاه یابی بازار

مراحل ایجاد نقشه جایگاه یابی بازار 700 500 دکتر علی ناصرحجتی

جایگاه یابی یکی از مراحل اصلی و آخرین مرحله در فرایند STP می‌باشد که از اهمیت بسزایی برخوردار است و از این رو استراتژی‌هایی مبتنی بر جایگاه یابی برند توسط شرکت‌ها پیاده سازی می‌شوند. در این پادکست دکتر علی ناصرحجتی درباره مراحل ایجاد نقشه جایگاه یابی بازار صحبت می‌کند.