مدل Race و چهارچوب های عملی برای بهبود بازاریابی دیجیتال

مدل Race و چهارچوب های عملی برای بهبود بازاریابی دیجیتال

مدل Race و چهارچوب های عملی برای بهبود بازاریابی دیجیتال

مدل Race و چهارچوب های عملی برای بهبود بازاریابی دیجیتال 700 500 علی ناصرحجتی

مدل‌های مختلفی برای گسترش کسب و کار و برند در فضای دیجیتال وجود دارند؛ مدل RACE یکی از اساسی ترین چارچوب‌ها برای ایجاد استراتژی در دنیای دیجیتال بوده و امکان بازاریابی چندجانبه را فراهم می‌نماید. در این پادکست که در ادامه پادکست قبل تهیه و تدوین شده است، دکتر علی ناصرحجتی درباره ابعاد دیگر مدل RACE و کاربرد آن در افزایش مشتریان آنلاین صحبت می‌کند.