مدل بازاریابی بخش بندی، تارگتینگ و جایگاه یابی

مدل بازاریابی بخش بندی، تارگتینگ و جایگاه یابی

مدل بازاریابی بخش بندی، تارگتینگ و جایگاه یابی

مدل بازاریابی بخش بندی، تارگتینگ و جایگاه یابی 700 500 علی ناصرحجتی

بخش بندی، هدف گیری و جایگاه یابی؛ سه عنصر کلیدی مدل STP که به کسب و کارها کمک می‌کند تا بتوانند فرایندی یکپارچه و به هم پیوسته را در استراتژی‌های بازاریابی خود پیاده سازی کنند. در این پادکست دکترعلی ناصرحجتی درباره اجرای فرایند STP در بازاریابی دیجیتال توضیح می‌دهد.