فرآیند برنامه ریزی استراتژیک

فرآیند برنامه ریزی استراتژیک
چه در سطح شرکت، واحد کسب و کار یا سطح وظیفه ای، فرآیند برنامه ریزی با تحلیلی عمقی از محیط های درونی و بیرونی سازمان آغاز می شود، که گاهی به عنوان تحلیل وضعیت به آن اشاره می شود. این تحلیل بر منابع ، قوت ها و قابلیت های شرکت در مقابل موضوعات رقابتی ، مشتری و محیطی متمرکز است. 
بر اساس مروری فراگیر از این موضوعات محیطی مرتبط با یکدیگر ، شرکت مأموریت ، اهداف کلان یا اهداف کمی خود ؛ استراتژی خود ؛ و تعدادی برنامه وظیفه ای را تعیین می کند. تلاش های برنامه ریزی در هر یک از حوزه های وظیفه ای منجر به ایجاد یک برنامه استراتژیک برای آن حوزه خواهد شد . با اینکه تأکید بر موضوعات و فرآیند های مرتبط با تدوین یک استراتژی بازار و برنامه بازاریابی مشتری گرا است ، باید تأکید کنیم که سازمان ها، استراتژی ها و برنامه های بازارابی اثر بخش را در هماهنگی با مأموریت و اهداف کلان سازمان و همچنین برنامه هایی از دیگر حوزه هایی وظیفه ای تدوین می کنند. مدیریت عالی باید این برنامه های وظیفه ای را به شیوه هایی هماهنگ نماید که منجر به تحقق مأموریت ، اهداف کلان و اهداف کمی سازمان شود.

برنامه بازاریابی

یک برنامه ی بازاریابی سند مکتوبی است که نقشه یا طرح کلی  فعالیت های بازاریابی سازمان ، از جمله پیاده سازی ، ارزیابی و کنترل آن فعالیت ها را فراهم می سازد . برنامه بازاریابی به روشنی چگونگی دستیابی سازمان به اهداف کلان و کمی اش را تشریح می کند . این جنبه از برنامه ریزی بازاریابی حیاتی است . نداشتن اهداف کلان و کمی به منزله راندن یک خودرو بدون دانستن مقصد است . در این معنا ، برنامه بازاریابی به مثابه ” نقشه راهی ” برای پیاده سازی استراتژی بازاریابی عمل می کند و بنا به نقش ها و وظایف کارکنان آن ها را در تحقق برنامه راهنمایی می کند . همچنین مشخصه هایی را در ارتباط با تخصیص منابع فراهم می سازد و وظایف بازاریابی ؛ مسئولیت های افراد و زمان بندی همه فعالیت های بازاریابی را در بر می گیرد.

گر چه تمرکز ما بر استراتژی و برنا مه ریزی  بازاریابی است ، نمی توانیم بیش از این تأکید کنیم که تصمیمات بازاریابی باید در محدوده ی مأموریت کلی ، اهداف کلان و اهداف کمی سازمان گرفته شوند . توالی مراحل تصمیم گیری مطرح شده در قسمت های بعدی با تصمیمات کلی مربوط به مأموریت سازمان آغاز می شود ، سپس در پی آن مباحثه ای پیرامون استراتژی سطح شرکت یا واحد کسب و کار می آید . در این بسترها است که اهداف کلان/ کمی بازاریابی و استراتژی های بازاریابی باید تدوین و پیاده سازی شوند .
رفرنس:مارکتینگ ایران تلنت
 برای به اشتراک گذاشتن این مطب در شبکه های اجتماعی از لینک های زیر استفاده کنید:

کسب اطلاعات بیشتر

برای کسب اطلاعات بیشتر یا مشاوره و آشنایی با موثرترین شیوه های تبلیغات مرتبط با حوزه کاری خود، دریافت کمپین های تبلیغاتی و راهکارهای عملیاتی برای توسعه کسب و کار و برندینگ و آگاهی از دوره ها و کارگاه های آموزشی همین حالا با شماره 09122006830 تماس بگیرید یا از طریق فرم تماس یا شبکه های اجتماعی،  با ما در ارتباط باشید.