طریقه ادغام بازاریابی آنلاین و آفلاین به طور موثر

طریقه ادغام بازاریابی آنلاین و آفلاین به طور موثر

طریقه ادغام بازاریابی آنلاین و آفلاین به طور موثر

طریقه ادغام بازاریابی آنلاین و آفلاین به طور موثر 700 500 دکتر علی ناصرحجتی

طریقه ادغام بازاریابی آنلاین و آفلاین به طور موثر

یک شرکت چگونه می تواند به طور اثربخش، راه حل های بازاریابی آنلاین و آفلاین را با هم ادغام کند؟ چگونه می توان هر دو را در استراتژی بازاریابی بزرگتری ادغام کرد؟

نحوه ادغام استراتژی های بازاریابی آنلاین و آفلاین


یک شرکت چگونه می تواند به طور اثربخش، راه حل های بازاریابی آنلاین و آفلاین را با هم ادغام کند؟ چگونه می توان هر دو را در استراتژی بازاریابی بزرگتری ادغام کرد؟
طبق تحقیق صورت گرفته توسط ماندو ، %۷۲ از افراد معتقدند که بازاریابی سنتی دیگر مؤثر نیست. با توجه به این واقعیت که ما در عصر دیجیتال و ارتباط زندگی می کنیم، این فرض آسان است.
با این حال، اینفوگرافی زیر، بر مبنای گزارشات متعدد، نشان می دهد که شرکت ها همچنان از بازاریابی آنلاین و آفلاین به منظور حداکثرسازی اثربخشی تبلیغات استفاده می کنند.
هدف، ادغام ماهرانه استراتژی های بازاریابی آنلاین و آفلاین است.
برای آگاهی از میزان هزینه شرکتهای پیشتاز در بازاریابی آفلاین و آنلاین و اینکه چه چیزی منجر به بهترین ROI می شود، اینفوگرافی را بررسی کنید.
اینفوگرافیک همچنین به سؤالات زیر پاسخ می دهد:
• شرکت ها پول خود را در کجا صرف می کنند و چه چیزی منجر به بهترین ROI می شود؟
• شرکت ها بودجه تبلیغات آفلاین خود را در کجا صرف می کنند؟
• شرکت ها بودجه تبلیغات آنلاین خود را در کجا صرف می کنند؟
• کدام گزینه بازاریابی به دنبال ارائه بهترین ROI است؟
• چگونه می توان از طریق بازاریابی آنلاین، تبدیل های آفلاین را انجام داد؟
• شرکت ها بیشتر در کدام کانال های بازاریابی آنلاین هزینه صرف می کنند؟
• شرکت ها بیشتر در کدام کانال های بازاریابی آفلاین هزینه صرف می کنند؟
• کانال های خاص بازاریابی آفلاین و آنلاین چگونه می توانند با یکدیگر همکاری کنند؟

این مسأله که بودجه بازاریابی خود را در کجا صرف می کنید از اهمیت زیادی برخوردار است؛ بنابراین، درک اینکه مشتریان شما در کجا هستند ضروری است.
این اینفوگرافیک توسط شرکت چاپ Color Graphics ارائه شده است.