شش جریان بازاریابی سال ۲۰۲۲

شش جریان بازاریابی سال 2022

شش جریان بازاریابی سال ۲۰۲۲

شش جریان بازاریابی سال ۲۰۲۲ 1400 1000 علی ناصرحجتی

بازاریابی یک فرایند پویا و انعطاف پذیر می‌باشد که به طور مداوم در حال تغییر و تحول است. در چند سال اخیر فرم دیجیتال بازاریابی بیشتر مورد استفاده قرار گرفته و بسیاری از فروشگاه‌ها و شرکت‌ها در فضای آنلاین عملکرد جدی تری را ارائه داده‌اند. در این پادکست دکتر علی ناصرحجتی درباره شش جریان بازاریابی در سال ۲۰۲۲ صحبت می‌کند.