شاخص های کلیدی عملکرد بازاریابی دیجیتال

شاخص های کلیدی عملکرد بازاریابی دیجیتال

شاخص های کلیدی عملکرد بازاریابی دیجیتال

شاخص های کلیدی عملکرد بازاریابی دیجیتال 700 500 دکتر علی ناصرحجتی

برای آنکه بتوانید از موفقیت کمپین های بازاریابی دیجیتال خودتان مطمئن باشید باید آنها را به درستی ارزیابی کنید با این وجود برخی از بازاریاب ها از انجام این کار غافل میشوند یا به طور کلی آن را انجام نمیدهند. اجرای کمپین بدون ارزیابی کردن آن شبیه تیراندازی در تاریکی است این نوع بازاریاب ها کمپین ها را بدون آنکه بدانند چطور کار میکنند و چه هدفی دارند اجرا میکنند. در این پادکست دکترعلی ناصرحجتی به شاخص های کلیدی عملکرد بازاریابی دیجیتال و مهمترین شاخص هایی که باید در سال ۱۴۰۱ و پس از آن اندازه گیری شوند با شما صحبت میکنند.