سوابق کاری

سوابق کاری
مدرس و مشاور در گروه مشاوران کسب و کار نوین،
مدرس در شتاب دهنده های دانشگاه صنعتی شریف،
مشاور مدیرعامل در چندین شرکت بین المللی و داخلی،
مدرس دوره ام بی ای هوانوردی در هواپیمایی ملی هما،
مدرس دیجیتال مارکتینگ در ایران ایر 
مدرس در هلدینگ گروه شرکت های برتر،
مدرس در مجتمع فنی تهران،
مدیر عامل در شرکت اندیشه توسعه شرق،
مدیر عامل در شرکت شبکه عصر نوین،
مدیر عامل در هلدینگ دلتا سیستم،
مدرس در شرکت های خدماتی سرویک،
مدرس و مشاور در گروه رامتن،
مدرس در گروه صنعتی ایران خودرو: امداد خودروی ایران،
مدرس در مجموعه قطارهای راه آهن فدک،
مدرس CIP فرودگام امام خمینی،
مدرس ام بی ای پزشکی و دندانپزشکی،
مشاور در سیستم های توریسم درمانی پزشکی و دندانپزشکی
 برای به اشتراک گذاشتن این مطب در شبکه های اجتماعی از لینک های زیر استفاده کنید: