روندهای گیمیفیکیشن در سال ۲۰۲۲

روندهای گیمیفیکیشن در سال 2022

روندهای گیمیفیکیشن در سال ۲۰۲۲

روندهای گیمیفیکیشن در سال ۲۰۲۲ 1400 1000 علی ناصرحجتی

گیمیفیکیشن یکی از روندهای مهم یک دهه اخیر در بازاریابی و خصوصا بازاریابی دیجیتال به شمار می‌رود که برای کسب و کارها نتایج درخشانی را ایجاد کرده است. در این پادکست دکتر علی ناصرحجتی درباره ۳ روند گیمیفیکیشن در سال ۲۰۲۲ صحبت می‌کند.