رشد سریع تبلیغات پیشبرد فروش

رشد سریع تبلیغات پیشبرد فروش
ده سال پیش نسبت تبلیغات به تبلیغات پیشبرد فروش 6٠ به 4٠ بود. امروزه در بسیارى از شرکت هاى تولید کننده کالاهاى بسته بندى شده مصرفى تبلیغات پیشبرد فروش بین 65 تا ٧5 درصد بودجه کل را تشکیل مى دهد. در دو دهه گذشته بودجه تبلیغات پیشبرد فروش به عنوان درصدى از کل بودجه همه ساله رو به افزایش بوده است ، و رشد سریع آن همچنان انتظار مى رود. 
استفاده سنگین مک دونالدز از تبلیغات پیشبرد فروش همسان فیلم هاى معروف هالیوود فروش او را در سال ١٩٩٣ ، ١/٧ درصد افزایش داده و به ٢/١4 میلیارد دلار رسانیده است و این در حالى است که رشد صنعت غذاى آماده در این سال فقط 6/6 درصد بوده است. چرخش ماسترکارد به اتخاذ یک استراتژى مبتنى بر استفاده از ابزارهاى پیشبرد فروش نظیر استرداد وجه و تخفیف ، به این شرکت کمک کرده است به افت پنج ساله سهم آن پایان داده شود و این رشد دوباره با ٢٪‏ درصد افزایش به ٩/٢٨ درصد برسد.

عوامل موثر در رشد تبلیغات پیشبرد فروش

عواملى چند به خصوص در بازارهاى مصرفى به رشد سریع تبلیغات پیشبرد فروش کمک کرده اند. 
  • از جمله عوامل داخلى مى توان از این موارد نام برد : هم اکنون تبلیغات پیشبرد فروش به عنوان یک ابزار فروش مؤثر مورد تأیید مدیریت سطح بالا قرار گرفته است ؛ شمار بیشترى از مدیران کالا از ابزارهاى پیشبرد فروش استفاده مى کنند؛ و مدیران کالا براى افزایش فروش جارى خود به شدت تحت فشار قرار دارند.
  • از جمله عوامل خارجى هم مى توان از این موارد نام برد :شمار نام هاى تجارى افزایش پیدا کرده است ، رقبا از تبلیغات پیشبرد فروش استفاده بیشترى مى کنند ؛ بسیارى از نام هاى تجارى ، مشابه هم تلقى مى شوند : مصرف کنندگان بیشتر به سمت قیمت فروش گرایش دارند ؛ بخش تجارى از تولیدکنندگان انتظار اعطاى تخفیفات بیشترى دارد ؛ و کارآیى تبلیغات رو به کاهش بوده است، چرا که هزینه ها افزایش پیدا کرده اند ، رسانه با شلوغى مواجه گشته و محدودیت ها قانونى بیشتر شده است.

خطرات پنهان در رشد تبلیغات پیشبرد فروش

رشد سریع رسانه تبلیغات فروش ( کوپن ، جوایز و غیره ) شلوغى تبلیغات پیشبرد فروش را درست همانند شلوغى که در تبلیغات وجود دارد ، در پى داشته است. این خطر وجود دارد که مصرف کنندگان از این ابزار هم روى برگردانند و در آن صورت استفاده از کوپن و دیگر اشکال تبلیغات پیشبرد فروش دیگر آن قابلیت قبلى ایجاد شرایط خرید را نخواهد داشت. تولیدکنندگان باید در میان این شاوغى براى خود راهى پیدا کنند. براى نمونه به ارزش بازخرید کوپن هاى خود بیافزایند یا از نمایش هاى محلى خرید و جلوه هاى ویژه بهترى بهره گیرند.


رفرنس:MARKETING IRAN TALENT
 برای به اشتراک گذاشتن این مطب در شبکه های اجتماعی از لینک های زیر استفاده کنید:

کسب اطلاعات بیشتر

برای کسب اطلاعات بیشتر یا مشاوره و آشنایی با موثرترین شیوه های تبلیغات مرتبط با حوزه کاری خود، دریافت کمپین های تبلیغاتی و راهکارهای عملیاتی برای توسعه کسب و کار و برندینگ و آگاهی از دوره ها و کارگاه های آموزشی همین حالا با شماره 09122006830 تماس بگیرید یا از طریق فرم تماس یا شبکه های اجتماعی،  با ما در ارتباط باشید.