درک مزیت رقابتی پایدار

درک مزیت رقابتی پایدار

درک مزیت رقابتی پایدار

درک مزیت رقابتی پایدار 700 500 دکتر علی ناصرحجتی

یکی از مهمترین ویژگی هایی که شما باید به عنوان یک کسب و کار داشته باشید وجود برتری نسبت به سایر رقبای شماست وجود چنین برتری از اهمیت بالایی برخوردار است چون تنها راهی است که باعث میشود تا شما بتوانید در محیط رقابتی امروز به موفقیت دست پیدا کنید اما چگونه میشود آن را انجام داد؟ در این پادکست دکترعلی ناصرحجتی به درک مزیت رقابتی پایدار و نقش رسانه های دیجیتال در دستیابی به آن خواهند پرداخت.