تفاوت بازاریابی و ارتباطات یکپارچه بازاریابی

ارتباطات یکپارچه بازاریابی

تفاوت بازاریابی و ارتباطات یکپارچه بازاریابی

تفاوت بازاریابی و ارتباطات یکپارچه بازاریابی 1400 1000 دکتر علی ناصرحجتی

ارتباط میان بازاریابی و IMC به چه شکلی است و تفاوتشان در چیست؟در حقیقت بازاریابی و ارتباطات یکپارچه بازاریابی تکمیل کننده یکدیگر و البته تکمیل کننده استراتژی توسعه برای کسب و کارها هستند. این دو مقوله تفاوت‌ها و مزایایی نسبت به یکدیگر دارند که در نهایت دو تعریف در هم تنیده را ایجاد می‌کنند.