تفاوت بازاریابی برند و بازاریابی محصول

20-تفاوت بازاریابی برند و بازاریابی محصول

تفاوت بازاریابی برند و بازاریابی محصول

تفاوت بازاریابی برند و بازاریابی محصول 700 500 دکتر علی ناصرحجتی

آیا تا حالا به تفاوت Brand Marketing یعنی بازاریابی برند با Product Marketing یا بازاریابی محصول فکر کرده اید؟ در این پادکست دکترعلی ناصرحجتی به تفاوت بازاریابی برند و بازاریابی محصول و اینکه اجرای کدام یک از آنها در سال ۱۴۰۱ بهتر هست با شما گفتگو خواهند کرد.