تجربه مشتری و صد روز اول رهبران بازاریابی

تجربه مشتری و صد روز اول رهبران بازاریابی

تجربه مشتری و صد روز اول رهبران بازاریابی

تجربه مشتری و صد روز اول رهبران بازاریابی 700 500 دکتر علی ناصرحجتی

در طی سال های اخیر شاهد تحولات گسترده ای در زمینه طراحی سفر مشتری بودیم در حقیقت اکثر برندها به دنبال ایجاد سفرهای بدون وقفه برای مشتریان خودشان بودند. در این پادکست من دکترعلی ناصرحجتی درباره تجربه مشتری و صد روز اول رهبران بازاریابی با شما گفتگو خواهم کرد.