تبلیغات پیشبرد فروش و استفاده کنندگان آن

تبلیغات پیشبرد فروش و استفاده کنندگان آن
رقبایى که سهم بازار آن ها اندک است در مى یابند که به نفع آنها است از تبلیغات پیشبرد فروش استفاده کنند ، چرا که آن ها به هیچ عنوان نمى توانند با بودجه سنگینى که رقباى بزرگ تر به تبلیغات اختصاص مى دهند در این زمینه با آن ها رقابت کنند. آن ها همچنین نه فقط نمى توانند بدون اعطاى تخفیفات تجارى به فضاى قفسه اى لازم و مورد نیاز خود دست یابند ، بلکه قادر هم نخواهند بود بدون ایجاد انگیزش مصرف کنندگان را وادار به استفاده آزمایشى از کالاى خود کنند. گاه رقابت قیمتى توسط نام تجارى کوچکى که به دنبال بسط بازار خود است مورد استفاده قرار مى گیرد ، اما این براى رهبر طبقه اى که رشد او در گرو بسط و گسترش کامل طبقه است کمتر مؤثر واقع مى شود.

تبلیغات پیشبرد فروش در شرکت های تولیدی

خلاصه کلام این که شرکت هاى تولید کننده کالاهاى بسته بندى شده مصرفى به این نتیجه مى رسند که بیش از آنچه که مایلند مجبورند از تبلیغات پیشبرد فروش استفاده کنند. 

کلوگ ، کرافت و دیگر رهبران بازار اعلام کرده اند آن ها به خط مشى کششى توجه بیشترى مبذول خواهند کرد و بر بودجه تبلیغات خود خواهند افزود. آن ها استفاده بیش از حد از تبلیغات پیشبرد فروش را نکوهش مى کنند ، چرا که بر این باورند این نوع پیشبرد ، وفادارى نسبت به نام تجارى را از بین مى برد ، حساسیت قیمتى مصرف کننده را افزایش مى دهد ، سبب مى شود تصویر ذهنى نسبت به کیفیت کالا مخدوش شود و به برنامه ریزى بازاریابى در کوتاه مدت توجه و تأکید بیشترى دارد.

مزایای تبلیغات پیشبرد فروش

فاریس و کولچ این نتیجه گیرى را درست نمى دانند. آن ها عقیده دارند تبلیغات پیشبرد فروش مزایایى در بر دارد که از نظر تولیدکنندگان و مصرف کنندگان واجد اهمیت است. تبلیغات پیشبرد فروش این امکان را در اختیار تولید کنندگان قرار مى دهد که تغییرات و نوسانات کوتاه مدت عرضه و تقاضا را با هم سازگار کنند. 
این تبلیغات به تولید کنندگان امکان مى دهد ببینند افزایش قیمت تا چه حد امکان دارد چرا که آن ها همواره قادرند تخفیف دهند. این تبلیغات مصرف کنندگان را ترغیب مى کند به جاى این کن هیچ گاه از کالاهایى که هم اکنون مصرف مى کنند منحرف نشوند ، کالاهاى جدید را بیازمایند.
تبلیغات پیشبرد فروش سبب مى شود اشکال خرده فروشى متنوع ترى به وجود آید ، اشکالى نظیر فروشگاه هاى ارزان قیمت هر روزى و فروشگاهى که قیمت گذارى آن تبلیغاتى است و این امر به مصرف کنندگان حق انتخاب بیشترى مى دهد. این گونه تبلیغات آگاهى مصرف کننده را نسبت به سطح قیمت هاى فروش افزایش مى دهد. تبلیغات پیشبرد فروش به تولید کنندگان امکان مى دهد میزان فروش خود را نسبت به زمانى که فقط براساس لیست قیمت مى فروشند افزایش دهند. این تبلیغات به تولید کننده کمک مى کند برنامه هاى خود را با قسمت هاى مختلف مصرف کننده تطبیق دهد. گاه مصرف کنندگان خود نیز از این که قادرند زرنگى کنند و بعضى از کالاها را در سطح قیمت پایین ترى خریدارى نمایند احساس رضایت مى کنند.
رفرنس:مارکتینگ ایران تلنت


 برای به اشتراک گذاشتن این مطب در شبکه های اجتماعی از لینک های زیر استفاده کنید:

کسب اطلاعات بیشتر

برای کسب اطلاعات بیشتر یا مشاوره و آشنایی با موثرترین شیوه های تبلیغات مرتبط با حوزه کاری خود، دریافت کمپین های تبلیغاتی و راهکارهای عملیاتی برای توسعه کسب و کار و برندینگ و آگاهی از دوره ها و کارگاه های آموزشی همین حالا با شماره 09122006830 تماس بگیرید یا از طریق فرم تماس یا شبکه های اجتماعی،  با ما در ارتباط باشید.