به دست آوردن نرخ تبدیل بالا با ایمیل مارکتینگ

به دست آوردن نرخ تبدیل بالا با ایمیل مارکتینگ

به دست آوردن نرخ تبدیل بالا با ایمیل مارکتینگ

به دست آوردن نرخ تبدیل بالا با ایمیل مارکتینگ 700 500 علی ناصرحجتی

ایمیل مارکتینگ به عنوان یکی از ابزارهای قدرتمند تولید سرنخ و تبدیل آن‌ها به مشتریان بالقوه در جهان شناخته می‌شود. این ابزار در ایران نیز پتانسیل رشد بالایی داشته و در بخش‌های مختلفی کاربرد دارد. در این پادکست دکتر علی ناصرحجتی درباره تبدیل سرنخ‌ها به وسیله ایمیل مارکتینگ توضیح می‌دهد.