برنامه اینترنتی نگرش – دیجیتال مارکتینگ۱

برنامه اینترنتی نگرش - دیجیتال مارکتینگ1 - مدرسه کسب و کار ماهان

برنامه اینترنتی نگرش – دیجیتال مارکتینگ۱

برنامه اینترنتی نگرش – دیجیتال مارکتینگ۱ 1028 734 دکتر علی ناصرحجتی

میهمانان این برنامه :

  • علی ناصرحجتی ( مدرس و مشاور دیجیتال مارکتینگ مدرسه عالی کسب و کار ماهان ) حضور در بخش دوم برنامه
  • مهرداد شاملو ( مدیر عامل فراکاو)
  • محمد مهدی کاشف( هم بنیانگذار و مدیر تحول دیجیتال سویچ)
  • بهاره شریفیون ( هم بنیانگذار و مدیر عامل بیمه دات کام)