ایده هایی برای بهبود بازاریابی دیجیتال شما

ایده هایی برای بهبود بازاریابی دیجیتال شما

ایده هایی برای بهبود بازاریابی دیجیتال شما

ایده هایی برای بهبود بازاریابی دیجیتال شما 700 500 دکتر علی ناصرحجتی

بازاریابی دیجیتال امروز قدرت بیشتری را پیدا کرده و بخش اعظم کسب و کارها در این دنیای جذاب اداره می‌شود. اما چگونه می‌توانیم فرایندهای خود را به صورت مسمتر بهبود دهیم؟ در این پادکست دکترعلی ناصرحجتی درباره ایده‌هایی برای بهبود بازاریابی دیجیتال صحبت می‌کند.