ایجاد MVP در سال ۱۴۰۱

ایجاد MVP در سال 1401

ایجاد MVP در سال ۱۴۰۱

ایجاد MVP در سال ۱۴۰۱ 1400 1000 علی ناصرحجتی

آیا میدانید هزینه ایجاد یک MVP در سال ۱۴۰۱ در ایران چقدر است ؟ در این پادکست دکترعلی ناصرحجتی در خصوص ایجاد MVP و روش هایی که میتواند به شدت به شما کمک کند که طرح های خودتان در زمینه موبایل مارکتینگ و اپلیکیشن مارکتینگ گسترش دهید با شما صحبت کنند .