اهمیت داستان برند در بازاریابی

اهمیت داستان برند در بازاریابی

اهمیت داستان برند در بازاریابی

اهمیت داستان برند در بازاریابی 700 500 علی ناصرحجتی

برندسازی در فضای دیجیتال احتیاج به یک داستان قوی و هم راستا با ارزش‌های برند شما دارد. داستانی که بتواند رساله شما و آن چیزی که برندتان به دنبالش هستید را بیان کند. در این پادکست دکتر علی ناصرحجتی درباره اهمیت داستان سرایی در برندسازی دیجیتال صحبت می‌کند.