ارزش طول عمر مشتری چیست و چگونه آن را اندازه گیری کنیم

ارزش طول عمر مشتری چیست و چگونه آن را اندازه گیری کنیم

ارزش طول عمر مشتری چیست و چگونه آن را اندازه گیری کنیم

ارزش طول عمر مشتری چیست و چگونه آن را اندازه گیری کنیم 700 500 دکتر علی ناصرحجتی

ارزش طول عمر مشتری یا CLV یکی از شاخص های مهم آماری است که برای ردیابی بخشی از برنامه تجربه مشتری مورد استفاده قرار میگیرد. در این پادکست من دکترعلی ناصرحجتی درباره اینکه ارزش طول عمرمشتری یا CLV چیست و چگونه آن را اندازه گیری کنیم با شما گفتگو خواهم کرد.